0938 177 763

Lư Trầm Đồng Thương hiệu: Trần Xảo Sanh【陈巧生】 Tên Lư: Sư Nhĩ Bát Quái Huân Lô

Lượt xem: 2342

Lư Trầm Đồng

Thương hiệu: Trần Xảo Sanh【陈巧生】

Tên Lư: Sư Nhĩ Bát Quái Huân Lô

Khích thước: ĐK Miệng : 13 cm, cao: 14 cm

Mã số: TP8000

Web: tramhuongtaiphu.com

Nhangtramtaiphu.com

🏠: 92/4 Đường số 4 , Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

☎️: 0938177763.

#nhang

#nhangtram

#nhangxanh

#nhangsach

#nhangtramhuong

#tramhuong

#nhangtunhien

#nhangthien