0938 177 763

Lư Trầm Đồng Thương hiệu: Trần Xảo Sanh【陈巧生】 Tên Lư: Lộc Hạc Đồng Xuân Huân Lô

Lượt xem: 2292

Lư Trầm Đồng

Thương hiệu: Trần Xảo Sanh【陈巧生】

Tên Lư: Lộc Hạc Đồng Xuân Huân Lô

Khích thước: cao: 27 cm; dài 15.5 cm; rộng: 11.2 cm, cự li 2 tai: 24cm.

Trọng Lượng: 5,94kg

Mã số: TP16580